Butlletins i llistes de distribució Edualter :: Boletines y listas de distribución Edualter

L'equip d'Edualter gestiona diferents llistes de distribució i butlletins informatius vinculats a diferents projectes.

La nostra llista principal conté les novetats del banc de recursos.

Altres llistes es descriuen més a baix.

Et pots subscriure a una o diverses llistes alhora i a qualsevol moment pots deixar de rebre els nostres missatges (al peu de cada enviament s'adjunten els enllaços per modificar o cancel·lar la subscripció)

- - - - - - - - - - - - -

El equipo de Edualter gestiona diferentes listas de distribución y boletines informativos vinculados a diferentes proyectos.

Nuestra lista principal contiene las novedades del banco de recursos.

Otras listas se describen más abajo.

Te puedes suscribir a una o varias listas a la vez y en cualquier momento puedes dejar de recibir nuestros mensajes (al pie de cada envío se adjuntan los enlaces para modificar o cancelar la suscripción)

Camp obligatori
Correu electrònic
Confirmeu la vostra adreça de correu electrònic
Prefereixo rebre els correus electrònics en format Text

Si us plau, seleccioneu les llistes a les que voleu subscriure-us:

 • Estratègies i tècniques didàctiques per a la transformació i la justícia global
  Amb aquest projecte volem aprofundir en marc didàctic – metodològic de la Guia d’orientacions pedagògiques Competències i EpD, mitjançant la concreció d’una sèrie de tècniques didàctiques que facilitin la incorporació dels continguts d’aprenentatge de l’EpD per a la Justícia Global a les etapes de primària i secundària.

  Es tracta d’impulsar un procés de reflexió i anàlisi per identificar les metodologies i tècniques didàctiques que ajudin a promoure les competències d’apoderament ciutadà com a part del desenvolupament curricular bàsic de l’alumnat.
 • Lista Edualter
  Novetats / Novedades Edualter


  .
 • Millora de la difusió i actualització de materials educatius d’EpD (CAT)
  Projecte de criteris de consens i eines interactives
 • Competències i EpD (Catalá | Castellano)
  Actualitzacions de la Guia d'Orientacions Pedagògiques Competències i EpD | Llistat de persones vinculades al projecte Competències i EpD, grup de treball, col·laborador, persones expertes. Altres persones interessades o vinculades a l'àmbit i tema.

  Actualizaciones de la Guía de Orientaciones Pedagógicas Competencias y EpD | Listado de personas vinculadas al proyecto Competencias y EpD, grupo de trabajo, colaboradoras, personas expertas. Otras personas interesadas o vinculadas al ámbito y tema.

  .
 • Desmilitaritzem l'Educació
  Diverses entitats vinculades al foment de la Pau i l’educació hem creat la Campanya Desmilitaritzem l’Educació amb l’objectiu d’impedir la presència de les institucions militars i els seus valors en els espais educatius. Sota el lema “Les armes no eduquen, les armes maten” volem manifestar el nostre desacord en la progressiva militarització de determinats espais públics.


  .Donar de baixa

powered by phpList 3.0.12, © phpList ltd